Succesvolle conferentie brandveiligheid en PV in Eindhoven

Donderdag 5 maart was het zover, onze conferentie brandveiligheid en PV op de High Tech Campus in Eindhoven. De onwaarheden en halve waarheden over PV en brand werden door een panel van deskundigen met diverse achtergronden onder de loep genomen.
Het panel bestond onder andere uit expert van brandweer, verzekeraars, een specialist in keuringen van PV installaties, een vertegenwoordiger van connectoren.Meer …

IBC SOLAR: Verandering in het management van IBC SOLAR B.V.

IBC SOLAR B.V., begint het nieuwe jaar met een verandering in management. Na 15 jaar overhandigt Peter Meijers het roer over aan Harold Salden, die in 2011 bij IBC SOLAR B.V. in dienst trad.
Sindsdien is er veel gebeurd. IBC SOLAR B.V. ontwikkelde zich in de groeiende Benelux-markt en heeft deze markt in de loop der jaren intensiever kunnen bedienen.
De samenwerking met het moederbedrijf IBC SOLAR AG werd geïntensiveerd en uitgebreid op verschillende gebieden, wat resulteerde in een groot aantal met succes voltooide projecten..Meer …

Zet je energiemanagement hoger op de duurzaamheidsagenda

100 miljoen. Zoveel daken zijn er in 2024 mondiaal bedekt met private zonnepanelen, verwacht het Internationaal Energieagentschap IEA in een vorige maand verschenen rapport. Dit is een verdubbeling van het huidige aantal zonnepanelen wereldwijd. Welke regio’s er vooroplopen in zonne-installaties? Australië, België, Californië en… Nederland. Meer …

Goede voorbereiding essentieel om brandgevaar bij zonnestroomsystemen te voorkomen

Een paar weken geleden sloeg bij bewoners van de Floreffestraat in Werkendam de schrik om het hart toen er metershoge vlammen uit het dak bij een van de huizen in hun straat opstegen. En ook bij een woning in Rijswijk was het pas raak toen de zonnepanelen op de aanbouw van de woning in brand vlogen. De oorzaak van de branden? Hoogstwaarschijnlijk zwak installatiewerk. Maar dit hoeft voor bedrijven geen reden te zijn om hier niet meer in te willen investeren. Meer …

Uitbereiding van onze kwaliteitstests met een lasttafel

Jongstleden hebben we onze kwaliteitscontrole laboratorium uitgebreid met een lasttafel voor zowel mechanisch-statische als dynamische testen. Zonnepanelen hoeven daarom niet alleen aan een lasttest worden onderworpen, maar ook in combinatie met montagesystemen. Als gevolg hiervan wordt onze interne kwaliteitscontrole nog nauwer ingepast, zodat onze klanten kunnen vertrouwen op een permanent hoge systeemkwaliteit, die onafhankelijk van de fabrikanten wordt gecontroleerd.Meer …