Uitbereiding van onze kwaliteitstests met een lasttafel

Jongstleden hebben we onze kwaliteitscontrole laboratorium uitgebreid met een lasttafel voor zowel mechanisch-statische als dynamische testen. Zonnepanelen hoeven daarom niet alleen aan een lasttest worden onderworpen, maar ook in combinatie met montagesystemen. Als gevolg hiervan wordt onze interne kwaliteitscontrole nog nauwer ingepast, zodat onze klanten kunnen vertrouwen op een permanent hoge systeemkwaliteit, die onafhankelijk van de fabrikanten wordt gecontroleerd.
Met de nieuwe procedure kunnen windbelastingen met druk- en zuigkrachten en het gewicht van sneeuwbelastingen tot 5.400 pascal worden getest. Om de test zo dicht mogelijk bij de realiteit te krijgen, worden modules samen met montagesystemen getest. Neiging is mogelijk om de installatie op schuine daken te simuleren. Om te slagen voor de test mogen de modules na de laadcyclus van zes uur geen vervormingen, breuken, loslatingen, microscheuren of vermogensverliezen vertonen.

Mechanisch-statische testen volgens de DIN EN 61215-2: 2017 vult de bestaande kwaliteitscontroles aan, die we in onze eigen kwaliteitscontrole laboratorium uitvoeren op zonnepanelen van ons eigen merk IBC SOLAR Line en op modules van externe fabrikanten. Zelfs vóór de lancering van het product, maar ook na ontvangst van goederen, worden de modules onderworpen aan testseries in klimaatkamers, flitsers en in een testfaciliteit.

De dynamische test gaat verder dan het statisch testen van de DIN-standaard en wordt bovendien uitgevoerd voor modules van ons eigen merk. Hier wordt een hoogfrequentietest gebruikt om belastingen te simuleren om te zien hoe extreme weersomstandigheden de modules in de loop van enkele uren beïnvloeden. In de praktijk zijn extreme weersomstandigheden de afgelopen jaren toegenomen als gevolg van klimaatverandering. PV-installaties worden vaker blootgesteld aan enorme windbelastingen. Ook hier is de interactie tussen modules en montagesystemen bepalend voor de veerkracht en dus de levensduur van de PV-systemen.
De uitbreiding van interne kwaliteitscontroles is een reactie op verschillende ontwikkelingen op de PV-markt. Het maakt een snellere reactie op productveranderingen van de kant van de fabrikanten mogelijk. Een typisch voorbeeld hiervan zijn dalende frame maten, die niet alleen een effect kunnen hebben op de stabiliteit van de modules, maar ook op het montagesysteem.

Het vervallen van de minimuminvoerprijs (MIP) voor Chinese PV-modules is een andere reden voor ons om verder te investeren in zijn eigen kwaliteitsborging. Sebastian Geier, hoofd productbeheer bij IBC SOLAR: “Voor klanten die IBC SOLAR Line-modules of -modules van andere fabrikanten in het IBC SOLAR-portfolio kiezen, garanderen we het hoogste kwaliteitsniveau – en dat doen we permanent. Iedereen die bij ons koopt, kan er zeker van zijn dat ze alleen kwaliteitsproducten zullen ontvangen met garanties die houden wat ze beloven. “

Plaats een reactie