Zet je energiemanagement hoger op de duurzaamheidsagenda

100 miljoen. Zoveel daken zijn er in 2024 mondiaal bedekt met private zonnepanelen, verwacht het Internationaal Energieagentschap IEA in een vorige maand verschenen rapport. Dit is een verdubbeling van het huidige aantal zonnepanelen wereldwijd. Welke regio’s er vooroplopen in zonne-installaties? Australië, België, Californië en… Nederland.

We maken in Nederland veelvuldig gebruik van zonne-installaties, ook voor commerciële of industriële toepassingen. Ze duiken overal in ons landschap op. Ze liggen niet alleen op daken, maar ook drijvend in het water en zelfs op parkeerautomaten.

Hoewel de opkomst van zonne-energie verduurzaming stimuleert, is het niet genoeg om daar al onze klimaatdoelen mee te behalen. Met name voor bedrijven blijft het energieverbruik hoog. Door slim gebruik te maken van ruimte kun je als organisatie meerdere opties voor zonne-installaties creëren.

De vragen hoe en waar je deze panelen installeert staan dan ook steeds hoger op de bedrijfsagenda. Vanwege kostenbesparingen én om te voldoen aan de strengere milieueisen. Bij IBC SOLAR zijn we hierover met veel klanten in gesprek, maar we merken dat één vraag vaak eerst nog ontbreekt op de agenda: hoe ga je als bedrijf al om met je eigen energiemanagement?

Kijk slim naar energieverbruik en stel klimaatdoelen
Een eerste stap om inzage te krijgen in het energieverbruik van jouw organisatie begint bij het ontwikkelen van een platform. Wat zijn je grote en minder grote energieverbruikers? Een energiemanagementsysteem toont aan welke stroom er wanneer wordt gevraagd en brengt vaak ook sluipverbruik – het gebruik van energie zonder dat je bedrijf het echt nodig heeft – in kaart.

Een periodieke registratie van deze gegevens leidt vervolgens tot een nauwkeurige analyse van het energieverbruik door je bedrijf. Op basis van deze analyse stel je je doelen. Pas dan kom je tot de volgende stap: wat worden je energiebesparende maatregelen?

Neem energiebesparende maatregelen in gedrag
Energiebesparende maatregelen hoeven niet groots en meeslepend te zijn. Uit onderzoek van Novem en Ecofys blijkt bijvoorbeeld onder andere dat een gedragsverandering onder je personeel al een besparing van 5 tot 8 procent oplevert. Denk aan het onnodig aan laten staan van verlichting of bedrijfsapparatuur, zoals een kopieerapparaat.

Pas timing aan in het productieproces
Je kunt als bedrijf nog veel meer besparingen realiseren als je kritisch naar het productieproces kijkt. Zo behalen zonnepanelen het hoogste rendement in de middag, dus hoe meer energie er dan gebruikt kan worden, des te hoger de besparing.

Zo keken we recent met een melkveebedrijf naar het gebruik van hun machines om melk te produceren. Die machines gingen veelal ’s avonds aan de slag, terwijl het rendement van zonnepanelen dan juist lager is. Met dit melkveebedrijf onderzochten we welke (voorbereidende) activiteiten misschien ’s middags al plaats kunnen vinden om de zonne-installatie optimaal te benutten. En wat bleek: verplaats een deel van het proces, nog groter dan van tevoren gedacht, gewoon naar de middag en je gebruikt direct meer zonne-energie.

Energiemanagementsysteem bij installatie
Na het doorvoeren van de eerste energiebesparende maatregelen, kijk je als bedrijf aanvullend naar het installeren van duurzame installaties, zoals zonnepanelen. Deze zonne-installaties maken het mogelijk voor organisaties om de echt benodigde elektriciteit duurzaam op te wekken. Een energiemanagementsysteem maakt inzichtelijk of je een overschot van de duurzaam opgewekte stroom opslaat tot een later moment. De aan ‘het net’ teruggeleverde energie verreken je dan vaak met het verbruik. Dit heet salderen. De huidige salderingsregeling blijft waarschijnlijk tot 2023 hetzelfde zoals nu.

Blijf monitoren, analyseren en bijstellen
Zodra het energiemanagementsysteem een tijdje draait en eventuele zonne-installaties in werking zijn genomen, is het van groot belang om te blijven monitoren. Monitoren, analyseren en maatregelen bijstellen is essentieel voor het behalen van de gestelde doelstellingen. Communiceer ook, zowel intern als extern, over je behaalde resultaten.

De daken van bedrijfspanden plaveien met zonne-installaties is een goede eerste stap, maar slim omgaan met het rendement van die installaties is een essentiële tweede.

 

Plaats een reactie