Succesvolle conferentie brandveiligheid en PV in Eindhoven

Donderdag 5 maart was het zover, onze conferentie brandveiligheid en PV op de High Tech Campus in Eindhoven. De onwaarheden en halve waarheden over PV en brand werden door een panel van deskundigen met diverse achtergronden onder de loep genomen.
Het panel bestond onder andere uit expert van brandweer, verzekeraars, een specialist in keuringen van PV installaties, een vertegenwoordiger van connectoren.

De CEO van IBC SOLAR AG en pionier in de PV wereld, de heer Udo Möhrstedt, opende de conferentie.
Aan de hand van verschillende stellingen werden vragen die wij dagelijks ontvangen van onze klanten voorgelegd aan het panel met deskundigen voorgelegd. Vragen over brand, vlamboogdetectie, keuringen en kwaliteit kwamen hierbij aan bod. Een gezonde discussie kwam tot stand waarbij alle aanwezigen zich actief in de discussies over verschillende onderwerpen mengden.

Een aantal punten kwamen duidelijk naar voren tijdens de conferentie. De kwaliteit van producten en de correcte installatie ervan zijn doorslaggevende factoren. Installateurs moeten goed opgeleid zijn en zich blijven ontwikkelen voor de toekomst. Dit is belangrijk aangezien de energietransitie zich verder voortzet en er op termijn ook thuisaccu’s geïnstalleerd moeten worden.

Daarnaast moet er gewerkt worden aan een eenduidige certificering. Op dit moment zijn er diverse certificeringen en keuringen in de markt. Ook verzekeraars zijn zeer divers met voorwaarden in verzekeringspolissen. Het keuren van een zonnepaneleninstallatie door een externe partij zoals al reeds in België gebeurt, is wellicht een stap in de juiste richting. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor onze branchevereniging. Alle betrokken partijen moeten conform één richtlijn werken.

De conferentie werd afgesloten met een borrel, waarbij er nog lang over het thema werd gesproken. Wij kijken terug op een geslaagde conferentie, met dank aan de presentatrices, de panelleden en alle aanwezigen. Samen moeten wij aan de slag om de onduidelijkheden over dit thema te minimaliseren en zo nog meer de veiligheid te garanderen.

Voor een impressie van deze dag, klikt u op de onderstaande video.

 

Plaats een reactie