Wetenschap in de nacht

Wetenschap vindt niet alleen overdag in het laboratorium plaats, maar soms ook ‘s nachts. Met name in de PV-industrie vinden vaak zogeheten nachtmetingen plaats. Zo voeren de wetenschappers van HI-ERN (Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg) naast hun werk in het laboratorium ook dit soort nachtmetingen uit op bestaande PV-installaties in het open veld. Meer …

Succesvolle conferentie brandveiligheid en PV in Eindhoven

Donderdag 5 maart was het zover, onze conferentie brandveiligheid en PV op de High Tech Campus in Eindhoven. De onwaarheden en halve waarheden over PV en brand werden door een panel van deskundigen met diverse achtergronden onder de loep genomen.
Het panel bestond onder andere uit expert van brandweer, verzekeraars, een specialist in keuringen van PV installaties, een vertegenwoordiger van connectoren.Meer …

Zet je energiemanagement hoger op de duurzaamheidsagenda

100 miljoen. Zoveel daken zijn er in 2024 mondiaal bedekt met private zonnepanelen, verwacht het Internationaal Energieagentschap IEA in een vorige maand verschenen rapport. Dit is een verdubbeling van het huidige aantal zonnepanelen wereldwijd. Welke regio’s er vooroplopen in zonne-installaties? Australië, België, Californië en… Nederland. Meer …

Uitbereiding van onze kwaliteitstests met een lasttafel

Jongstleden hebben we onze kwaliteitscontrole laboratorium uitgebreid met een lasttafel voor zowel mechanisch-statische als dynamische testen. Zonnepanelen hoeven daarom niet alleen aan een lasttest worden onderworpen, maar ook in combinatie met montagesystemen. Als gevolg hiervan wordt onze interne kwaliteitscontrole nog nauwer ingepast, zodat onze klanten kunnen vertrouwen op een permanent hoge systeemkwaliteit, die onafhankelijk van de fabrikanten wordt gecontroleerd.Meer …