Wetenschap in de nacht

Wetenschap vindt niet alleen overdag in het laboratorium plaats, maar soms ook ‘s nachts. Met name in de PV-industrie vinden vaak zogeheten nachtmetingen plaats. Zo voeren de wetenschappers van HI-ERN (Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg) naast hun werk in het laboratorium ook dit soort nachtmetingen uit op bestaande PV-installaties in het open veld.

De nachtmetingen op de testlocatie van IBC SOLAR in Bad Staffelstein.

In het kader van een gezamenlijk Duits project, dat werd gefinancierd door het ministerie voor Economische Zaken en Energie, werden op onze testlocatie in Bad Staffelstein twee prototypes van fotoluminescentie meettoestellen buitenshuis geëvalueerd op verschillende types van zonnepanelen.

Ook al lijkt het op het eerste gezicht ongebruikelijk, onderzoeken van zonnepanelen ‘s nachts zijn vrij gebruikelijk. Vooral bij speciale metingen, zoals in onze prototypetest, kan het nodig zijn om onderzoeken ‘s nachts uit te voeren,
omdat het zonlicht overdag de meting te veel zou belemmeren. Voor de onderzoeken is het gunstiger als deze testen direct in de buitenlucht plaatsvinden op aangesloten installaties. Het meten van de zonnepanelen ter plaatse voorkomt namelijk mogelijke transportschade en de doorvoersnelheid (het aantal geteste zonnepanelen per minuut) is veel hoger, omdat de panelen niet gedemonteerd en opnieuw geïnstalleerd moeten worden om te testen. Naast de tijdsbesparing blijven ook de kosten van de testen binnen de perken.

Onderzoeksvoertuig met testapparatuur.

De meest recente buitentest is samen uitgevoerd met onze partner Greateyes GmbH uit Berlijn.
Zij leverden het tweede fotoluminescentie meettoestel in het kader van het project. Beide prototypes zijn gebaseerd op het gebruik van zeer intens licht met een spectrum dat op de modules wordt gericht. De optische respons van de modules bij verschillende golflengtes wordt onderzocht.
Het doel van het experiment was om een nieuwe methode te vinden om defecte modules op te sporen,  die sneller en goedkoper is dan vergelijkbare onderzoeksmethoden. De hiervoor vereiste metingen werden in twee opeenvolgende nachten verricht. De gegevens werden vervolgens geëvalueerd aan de FAU (Friedrich-Alexander-Universität) en aan het HI-ERN-Instituut. Hieruit bleek dat de defecte modules met behulp van deze methode inderdaad op een betrouwbare wijze werden opgespoord.

 

Nachtmetingen met verschillende type modules

“Onze nieuwe fotoluminescentie-opstelling kan dus zeker worden gebruikt als alternatief voor bestaande meetmethoden voor zonnepanelen,” zegt Bernd Doll,een doctoraatstudent en junior wetenschapper die ook financieel werd

 gesteund door IBC SOLAR tijdens zijn onderzoken. In het kader van zijn betrokkenheid bij dit project werd hij onderscheiden met de prestigieuze InterSolar Student Award. “Voor iedereen die storingen in PV-installaties wil vinden, kan zo’n methode heel nuttig zijn”, zegt Doll.

We zijn verheugd dat IBC SOLAR hier door de grote inzet van drie medewerkers, naast hun dagelijkse werkzaamheden, actief heeft gewerkt aan de onderzoeksprojecten en oplossingen om in de toekomst nieuwe standaarden te zetten in de industrie.

Plaats een reactie